Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

08.08.2018 Zapraszamy na III MIĘDZYNARODOWĄ MIĘDZYZJAZDOWĄ KONFERENCJĘ - PUŁAPKI W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII.
Konferencja odbędzie się w Karpaczu 29.11.2018-01.12.2018. Komitet naukowy i organizacyjny pod przewodnictwem prof. dr hab. Krzysztofa Kuszy dopilnował, aby w programie konferencji poruszone zostały ważne dla specjalistów tematy m. in.:

. Leczenie pozaustrojowe na oddziale intensywnej terapii

. Monitorowanie dynamiki krążenia

. Aspekty prawne wykonywania zawodu anestezjologa w Polsce

. Chorzy z wysokim ryzyka znieczulenia

. Wentylacja mechaniczna na sali operacyjnej i w OIT

. Znieczulenie chorych ze skrajną otyłością

. Nowe i stare sposoby uśmierzania bólu ostrego

. Rola CRRT/RRT w intensywnej terapii

. Urazy wielomiejscowe i wielonarządowe

. Postępowanie w okresie okołooperacyjnym

. Nowe i znane sposoby postępowania w ONO

. Perspektywa zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej

. Sepsa i ARDS

. Znieczulenie i intensywna terapia chorych z niewydolnością wątroby

. Anestezja i intensywna terapia w położnictwie

. Znieczulenie chorych z wysokim ryzykiem sercowym

. Zakażenia w intensywnej terapii

 

Strona internetowa konferencji:
https://www.termedia.pl/Konferencje?Intro

Tematyka konferencji:
https://www.termedia.pl/Konferencje?Tematyka_konferencji

Termin:
29 listopada - 1 grudnia 2018 r.

Miejsce:
Karpacz

Przewodniczący komitetu naukowego i organizacyjnego:
prof. dr hab. Krzysztof Kusza

Wiceprzewodniczący komitetu naukowego i organizacyjnego:
dr hab. Mariusz Piechota

Organizator:
Wydawnictwo Termedia

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:
Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

oraz

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu