Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

30.06.2018 Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych, kierowany przez bp. dr. hab. Józefa Wróbla, prof. KUL o terapii daremnej (uporczywej) chorych poddawanych intensywnej terapii

Szanowni Państwo,

W dniu 27.06.2018 roku na stronie www. Episkopatu Polski został opublikowany dokument Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych wyrażający stanowisko ww. Zespołu o terapii daremnej (uporczywej) chorych poddawanych intensywnej terapii. 

Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP bp Józef Wróbel wskazuje, że głównym przesłaniem dokumentu jest ochrona godności osobowej pacjenta. „Ten niezwykle ważny dokument wychodzi naprzeciw potrzebom służby zdrowia, a z drugiej strony wiernych, którzy stają wobec problemu, jak długo należy ratować życie ludzkie, jak postępować w takich trudny sytuacjach”. Zaznacza jednocześnie, że w żadnym przypadku zaprzestanie terapii daremnej nie może być zestawiane z eutanazją, czyli celowym przerwaniem życia chorego lub pozbawieniem go leczenia przy pomocy środków zwyczajnych-proporcjonalnych w celu przyspieszenia śmierci. „Odstąpienie od terapii daremnej jest zaprzestaniem postępowania medycznego wtedy, kiedy pacjentowi w żadnej mierze nie można już pomóc. Rezygnując z terapii daremnej przechodzi się w sferę opieki paliatywnej, którą prowadzą hospicja lub inne, podobne oddziały, gdzie pacjenci otrzymują m.in. świadczenia związane z nawadnianiem, odżywianiem, przeciwdziałaniem odleżynom, stanom zapalnym, itp.” – wskazuje przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski.

Dokument jest dostępny pod poniższym adresem:

http://episkopat.pl/zespol-ekspertow-kep-ds-bioetycznych-zaprzestanie-terapii-daremnej-nie-moze-byc-utozsamiane-z-eutanazja/

z poważaniem
Dr. hab. n. med. Mariusz Piechota
Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii