Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

06.05.2010 Wyrazy głębokiego współczucia dla Pani prof. dr hab. n. med. Anny Dyaczyńskiej-Herman z powodu śmierci Męża prof. zw. dr. hab. n. med. dr. h.c. multi Zbigniewa S. Hermana Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii żegna Pana Profesora zwyczajnego doktora habilitowanego nauk medycznych , multi doktora honoris causa Zbigniewa Stanisława Hermana Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wybitnego człowieka, zasłużonego dla medycyny i nauki polskiej i składa Pani Profesor Annie Dyaczyńskiej –Herman Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci męża.
Wspomnienie o profesorze Hermanie

Profesor  zwyczajny doktor habilitowany nauk medycznych, multi  doctor honoris causa. Zbigniew Stanisław Herman urodzony  17 XII 1935, zmarł  4 maja 2010.
Specjalista chorób wewnętrznych i farmakologii;
Stypendysta Instytutu Farmakologii Akademii Nauk w Moskwie oraz w Laboratorium Farmakologii Biochemicznej Narodowego Instytutu . Zdrowia w Bethesda
Całe życie był związany z Katedrą Farmakologii Śląskiej Akademii Medycznej, którą kierował od 1968 roku. W 1986 r. objął kierownictwo Katedry Farmakologii i Zakładu Farmakologii Klinicznej przy Wydziale Lekarskim w Katowicach Ligocie, które zorganizował  od podstaw.
W latach 1975-1982 pełnił funkcje: Prodziekana, Dziekana Wydziału Lekarskiego i Rektora Śląskiej Akademii Medycznej. Od roku 1983 był  członkiem Senatu i przewodniczącym   Senackiej Komisji Nauki (od 1990).
Aktywnie uczestniczył w działalności towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Był członkiem wielu instytucji i organizacji naukowych :  Komitetu Badań Naukowych , Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk.
Był redaktorem  "Polish Journal of Pharmacology" (od 1985) i członkiem  komitetu redakcyjnego International Journal of Clinical Pharmacology and Toxicology".
Profesor Herman jest Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii , doktorem honoris causa Śląskiej Akademii Medycznej i Akademii Medycznej w Lublinie oraz  Kawalerem  Zakonu Rycerzy Maltańskich.
Posiada wiele odznaczeń państwowych i resortowych, m.in.: Krzyże Komandorski z Gwiazdą i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Polskiego Towarzystwa Lekarskiego "Gloria Medicinae", Order Honorowy "Laur 50-lecia Śląskiej Akademii Medycznej”.