Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

02.11.2017 Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Szanowni Państwo,

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł w dniu 27 października 2017 roku podpisał rozporządzenie, które reguluje wysokość miesięcznego wynagrodzenia lekarzy rezydentów. Zostało ono opublikowane w dniu 30 października 2017 roku.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2017 r.

Link do publikacji: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2017/1

Pozdrawiam

Dr hab. n. med. Mariusz Piechota

Sekretarz ZG PTAiIT

Załączniki: