Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

04.01.2017 Nagroda za działalność naukową
Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTAiIT z dnia 8 marca 2013 roku Towarzystwo przyznaje raz w roku nagrody pieniężne tym członkom aktywnym, których prace zostały opublikowane w minionym roku kalendarzowym w czasopiśmie z współczynnikiem oddziaływania (Impact Factor) a w pracy tej cytowany jest artykuł, który ukazał się w 2014 lub 2015 roku na łamach „Anaesthesiology Intensive Therapy”.

Warunki przyznawania nagrody znajdują się w załączonym Regulaminie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonego wniosku według zasad przedstawionych w Regulaminie i przesłanie wraz ze wszystkimi załącznikami do
15 lutego 2017 r.:
1) drogą elektroniczną na adres e-mail: ait@gumed.edu.pl  oraz ptaiit@gumed.edu.pl
2) w wersji papierowej na adres: prof. dr hab. Radosław Owczuk, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii GUMed, ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk

Załączniki: