Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

22.10.2015 Certyfikaty EDAIC part I
Przypominamy, iż osoby nie będące aktywnymi członkami PTAiIT, którzy nie opłacili składki do dnia 19 września 2015 r.,  mogą otrzymać certyfikat po wniesieniu opłaty za certyfikat w wysokości 300 PLN na konto PTAiIT: 46 1240 6218 1111 0000 4620 7302 z dopiskiem: „opłata za certyfikat EDAIC”

Po dokonaniu opłaty należy potwierdzenie jej wniesienia przesłać na e-mail kardanest@sum.edu.pl wraz z podaniem informacji na jaki adres wysłać certyfikat.

Osoby które uregulują formalności, otrzymają certyfikat drogą pocztową, w ciągu 7 do 10 dni.
Do wszystkich aktywnych członków z opłaconą składka za 2015 rok certyfikaty zostały wysłane listem poleconym priorytetowym dnia 21.10.2015 na adres podany w e-skarbniku. Przesyłki powinny dotrzeć do adresatów w dniu 23.10.2015.