Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

18.09.2015 Opłata za certyfikat - EDAIC
Szanowni Państwo,

Informujemy, że opłata za wydanie certyfikatu poświadczającego zdanie egzaminu EDAIC dla osób, które nie są członkami aktywnymi PTAiIT nie uległa zmianie i wynosi 300 PLN.

•    Opłatę za certyfikat EDAIC I muszą wnieść WYŁĄCZNIE osoby, które nie są członkami aktywnymi PTAiIT na dzień egzaminu, tj. 19 września 2015.
•    Opłatę za certyfikat EDAIC II muszą wnieść WYŁĄCZNIE osoby, które nie są członkami aktywnymi PTAiIT na dzień przystąpienia do egzaminu EDAIC II.
•    Członkowie aktywni Towarzystwa oraz osoby, które przystąpią do PTAiIT do dnia egzaminu, są zwolnione z opłaty.

Opłatę proszę przekazać na konto:
Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawa, ul. Niedźwiedzia 29B
Bank PeKaO S.A.
46 1240 6218 1111 0000 4620 7302
z dopiskiem opłata za certyfikat EDAIC I lub EDAIC II