Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

19.08.2015 W dniu 16 sierpnia 2015 roku zmarł dr n.med. Janusz Szepietowski
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 16 sierpnia 2015 r. w wieku 87 lat
zmarł

dr n.med. Janusz Szepietowski

jeden z pionierów anestezjologii i intensywnej terapii w Polsce, wieloletni pracownik Redakcji czasopisma „Anestezjologia i Intensywna Terapia”, twórca pierwszego oddziału intensywnej terapii i podstaw szkolenia w intensywnej terapii w strukturach wojskowej służby zdrowia, wychowawca licznej rzeszy polskich anestezjologów.


Doktor Janusz Szepietowski był członkiem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii od 1964 roku. Rozpoczął pracę w pierwszej w Polsce i krajach byłego „bloku wschodniego” Katedrze i Zakładzie Anestezjologii, stworzonej przez prof. Stanisława Pokrzywnickiego. W 1966 roku został specjalistą w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W latach 1966 – 1970 był Sekretarzem Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Anestezjologów Polskich i Konsultantem do spraw Anestezjologii w Warszawskim Okręgu Wojskowym.

W latach 1973 – 1975 powierzono Mu nadzór nad budową pierwszego w wojskowej służbie zdrowia Oddziału Intensywnej Terapii przy Katedrze Anestezjologii Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej. Był jego twórcą, a później ordynatorem od 1976 do 1990 roku. Stworzył podstawy szkolenia  w intensywnej terapii nie tylko wojskowych, ale również cywilnych anestezjologów. Należy uznać Go za pierwszego w Polsce propagatora monitorowania śródoperacyjnego.
W latach 1966 – 1992 prowadził wykłady na wielu kursach podstawowych, doskonalących i atestacyjnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Wykładał w Szkole Pielęgniarstwa w Warszawie, był też wieloletnim pracownikiem Lecznicy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

Od założenia naszego czasopisma do końca swoich dni dr n.med. Janusz Szepietowski był aktywnym pracownikiem Sekretariatu Redakcji. Przez kilka dekad dbał o prawidłowość merytoryczną i stylistyczną publikowanych artykułów. Trudno byłoby wyobrazić sobie powstanie, funkcjonowanie i dzisiejszą pozycję czasopisma „Anestezjologia i Intensywna Terapia” bez Jego wieloletniej ciężkiej pracy.

Za swoją wieloletnią działalność dr n. med. Janusz Szepietowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. W 2011 roku otrzymał członkostwo honorowe Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Doktor Janusz Szepietowski był człowiekiem szlachetnym, prawym, o niezłomnych zasadach i głębokiej wiedzy, a także erudytą o szerokich zainteresowaniach humanistycznych. Od młodych lekarzy wymagał stałego doskonalenia wiedzy i umiejętności, uczył ich też odpowiedzialności, szacunku i uprzejmości wobec chorego.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 21 sierpnia o godzinie 12.00 w Żyrardowie, w kościele pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego, ul. Żeromskiego 7.

W imieniu całego środowiska anestezjologicznego, wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia Rodzinie składa

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii