Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

09.10.2013 Wspólne oświadczenie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Transplantacyjnych w sprawie wypowiedzi Profesora Jana Talara
W imieniu Zarządów Głównych  oraz członków Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Transplantacyjnych wyrażamy głębokie oburzenie i sprzeciw wobec wypowiedzi  Pana Profesora Jana Talara, wygłoszonej przed kamerą jednej z ogólnopolskich stacji telewizyjnych, i szeroko komentowanej przez inne media w całym kraju. 
Stwierdzenie, że „Nie udało się w XXI wieku pobrać narządów od osoby zmarłej, a więc co robimy? Pobieramy narządy od osoby żyjącej” jest nie tylko niezgodne z obecnym stanem wiedzy i rzeczywistością, ale de facto jest oskarżeniem lekarzy-anestezjologów, lekarzy-transplantologów i koordynatorów transplantacyjnych o codzienne dokonywanie zbrodni. Na to nie może być przyzwolenia.
Rozpoznanie śmierci mózgu, dokładnie opisane w procedurach postępowania, opiera się na badaniach fizjologii mózgu, patofizjologii uszkodzenia i mechanizmów jego umierania. Wiedza ta stale się poszerza. Znakomitym przykładem postępu jest praca zespołu anestezjologów, neurochirurgów, neurologów nad udoskonalaniem metod rozpoznawania śmierci mózgu. Środowisko medyczne jest gotowe – jest to nawet jego powinność – do merytorycznej dyskusji na ten temat, ale wyraża swój sprzeciw  wobec manipulacji, półprawd i ewidentnych kłamstw. 
Transplantologia jest dziedziną medycyny wyjątkowo wrażliwą społecznie, bowiem opiera się w dużej mierze na altruizmie społecznym, który trudno zbudować, ale bardzo łatwo zniszczyć. Świadkami takiej katastrofy byliśmy w roku 2007, kiedy medialne przekłamania doprowadziły do dramatycznego spadku pobrań, a w efekcie śmierci wielu chorych oczekujących na przeszczepienie. 
Głęboko wierzymy, że lekarze anestezjolodzy,  lekarze transplantolodzy i koordynatorzy transplantacyjni  będą dalej, z takim zaangażowaniem jak dotychczas, bronili naukowej, obiektywnej prawdy i postępowali zgodnie z przyjętą wiedzą medyczną i regulacjami prawnymi.
W imieniu Członków Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Transplantacyjnych

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
Prof. dr hab. Maria Wujtewicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
mgr Wojciech Czapiewski
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Transplantacyjnych