Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

25.07.2013 Uwagi Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych zakresu leczenia szpitalnego stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w artykule 31d ustaw

Załączniki: