Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

22.07.2013 Opłata za certyfikat poświadczający zdanie egzaminu EDA I dla osób niebędących członkami PTAiIT
Szanowni Państwo,

w związku z ponoszonymi przez PTAiIT kosztami organizacyjnymi związanymi z koniecznością wystawiania dodatkowego certyfikatu poświadczającego zdanie egzaminu EDA I, Zarząd Główny postanowił o wprowadzeniu opłaty za ten certyfikat w wysokości 200,00 złotych.
Opłatę muszą wnieść WYŁĄCZNIE osoby, które nie są członkami PTAiIT na dzień egzaminu, tj. 28 września 2013. Członkowie Towarzystwa oraz osoby, które przystąpią do PTAiIT do dnia egzaminu są zwolnione z opłaty.

Opłatę proszę przekazać na konto:

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawa, ul.Bytnara 13a/65

Bank PeKaO S.A.

46 1240 6218 1111 0000 4620 7302

z dopiskiem "opłata za certyfikat EDA I"