Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

 • 20.04.2009 Uwaga! Wysyłanie formularzy do 10 maja 2009! Uwaga! W związku z koniecznością przedstawienia przez konsultanta krajowego listy osób aplikujących do PES jako EDAI w sesji jesiennej 2009 (26 września 2009)organizatorom egzaminu EDAI do dnia 15 maja 2009 uprzejmie prosimy o pobieranie ze strony konsultanta (www.anestezjologia.bydgoszcz.pl) formularza aplikacji, wypełnienie go właściwa treścią i odesłanie w formie elektronicznej na adres konsultanta krajowego (kikanest@cm.umk.pl) w terminie nie późniejszym niż do dnia 10 maja 2009.
 • 18.09.2008 Propozycja nowego statutu Towarzystwa Statut Prawny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 • 14.08.2008 Europejski Dyplom Specjalisty Wytyczne egzaminacyjne
 • 08.03.2008 Dziś i jutro w anestezji regionalnej Konferencja naukowo-szkoleniowa
 • 27.04.2008 Zmiana numeru konta PTAIIT Składkę członkowską należy wpłacać na konto Zarządu Głównego:
  Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  Numer konta: 46 1240 6218 1111 0000 4620 7302
  Tytułem: Składka, imię i nazwisko, adres, oddział
 • 07.01.2008 6 WarsztatyAnestezji Regionanej NYSORA NOWY JORK 15-16 Grudnia 2007 r.
 • 03.01.2008 Standardy i procedury medyczne Dokumenty zawierające propozycję aktualizacji standardów anestezjologicznych i intensywnej terapii, uwzględniającą zmiany dostosowujące nasz system pracy do wytycznych europejskich.
 • 27.12.2007 Z prac Zarządu i Sekcji Anestezjologii U.E.M.S. W dniach 16-17 listopada b.r. odbyło się w Istambule sympozjum, poświęcone jakości i bezpieczeństwu znieczulenia, połączone z posiedzeniem Zarządu Sekcji Anestezjologii UEMS.
 • 13.12.2007 Nagroda imienia Artura Rojszczaka Nagroda Artura ma za zadanie promować humanistyczną postawę, szerokość horyzontów i umiejętność przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych - a więc te wartości, których wspaniałym uosobieniem był nasz Kolega.
 • 23.10.2007 Sprawozdanie z zebrania ZG PTAIIT SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Kraków, dnia 28.09.2007r.