Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /edu.php:1) in /setup.php on line 11

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /edu.php:1) in /setup.php on line 11
Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 
  Zasady opłacania składek

Nowe zasady płatności składek członkowskich PTAiIT
 
  Deklaracja członkowska

Wzór deklaracji członkowskiej do pobrania ...
 
poprzedni zestaw Powrót do wyboru następny zestaw
Zestaw B 07.2007
tłumaczył dr Tomasz Purat
 1. Mechaniczna hiperwentylacja podczas znieczulenia ogólnego u zdrowego pacjenta jest związana z:
  A. Znacząco zmniejszonym zapotrzebowaniem na pooperacyjną analgezję
  B. Przesunięciem w prawo krzywej dysocjacji hemoglobiny
  C. Spadkiem PaO2
  D. Pooperacyjną hipowentylacją
  E. Poszerzeniem naczyń skórnych
 2. Czynniki ryzyka okołooperacyjnej zachorowalności i śmiertelności sercowej to:
  A. Stenoza aortalna
  B. Zawał serca w ostatnich 2 miesiącach
  C. Przedłużony odstęp QT (skorelowany z częstością)
  D. Pojedyncze skurcze dodatkowe komorowe
  E. Śródoperacyjnie rytm węzłowy
 3. Pacjent z nie leczoną niewydolnością tarczycy wykazuje:
  A. Zwiększone zapotrzebowanie na leki usypiające
  B. Obniżenie wydolności mięśnia sercowego
  C. Wysokie załamki T w zapisie EKG
  D. Zwiększoną wrażliwość na niedepolaryzujące leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe
  E. Przedłużone budzenie po znieczuleniu ogólnym
 4. Prawdziwe są następujące stwierdzenia dotyczące leków antycholinergicznych:
  A. Czas działania glikopyrolatu jest dłuższy niż atropiny
  B. Atropina zwiększa przestrzeń martwą
  C. Atropiny w premedykacji powinno unikać się u gorączkujących dzieci
  D. 1.0 mg atropiny powoduje całkowitą blokadę błędną u 70kg dorosłego
  E. Hioscyny (skopolaminy) unikamy w premedykacji osób w podeszłym wieku
 5. Nasilona obwodowa wasokonstrykcja może być odwrócona przez stosowanie:
  A. Fentolaminy
  B. Nitroprusydku sodu
  C. Esmololu
  D. Nifedypiny
  E. Wysokiego znieczulenie podpajęczynówkowego
 6. Do leków zwiększających napięcie dolnego zwieracza przełyku zaliczamy:
  A. Droperidol
  B. Atropine
  C. Metoclopramid
  D. Fentanyl
  E. Neostygmine
 7. Uznanym sposobem leczenia pooperacyjnego przełomu tarczycowego jest:
  A. Sedacja
  B. Plazmafereza
  C. Kortykosterydy
  D. Propranolol
  E. Kalcytonina
 8. Możliwymi powikłaniami brzuszno-kroczowego odjęcia odbytnicy są:
  A. Zakrzepica żył głębokich
  B. Niedrożność porażenna
  C. Zator powietrzny
  D. Pooperacyjna niedodma
  E. Mocznica
 9. Czynnikami predysponującymi do powstania pooperacyjnych ognisk niedodmy są:
  A. Ból brzucha
  B. POChP
  C. ZZSK
  D. Zabiegi na klatce piersiowej
  E. Znieczulenie podpajęczynówkowe
 10. Upośledzenie funkcji lewej komory spowodowane niedokrwieniem w trakcie znieczulenia ogólnego:
  A. Pojawia się wcześniej niż obniżenie odcinka ST
  B. Jest w pełni odwracalne po powrocie do normy odcinka ST
  C. Najlepiej je rozpoznać przy pomocy pomiarów ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej
  D. Powoduje obniżenie podatności lewej komory
  E. Może wystąpić w zdrowym sercu